School weer open op 2 juni

Update: Lees hieronder het allerlaatste nieuws rondom de opening van onze school. Algemene informatie maar ook al echte plannen die fijn zijn om even door te lezen.

Beste ouders/verzorgers,

Zoals minister-president Rutte gisteravond tijdens zijn nieuwste persconferentie heeft verteld, gaan de scholen in het voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer fysiek leerlingen ontvangen. Ook in onze scholen gaan we weer voorzichtig op locatie onderwijs verzorgen. De veiligheid en gezondheid van onze leerlingen en medewerkers staat daarbij voorop. We zijn daarom al druk bezig om ons voor te bereiden op de komende heropening. We houden ons daarbij natuurlijk aan de richtlijnen en protocollen van het RIVM en de VO-Raad.

Het wordt erg wennen: op school anderhalve meter afstand houden. Maar dat moet wel en we gaan ons daar ook strikt aan houden. De exacte invulling verschilt sterk per schoolgebouw. Daarom maken we voor onze school een specifiek plan. Daarin nemen we ook mee hoe we doorgaan met het onderwijs-op-afstand. Want we kunnen vanaf 2 juni zeker niet allemaal tegelijk naar school komen.

De regering heeft ook aangegeven dat de heropening van de VO-scholen het openbaar vervoer niet extra mag belasten. Het is dus de bedoeling dat leerlingen lopend of op de fiets naar school komen. Of dat ouders hun kind naar school brengen. Voor leerlingen die verder dan 8 km van school wonen wordt nog gekeken hoe het vervoer georganiseerd kan worden. Vanwege de risico’s die het reizen met het openbaar vervoer met zich meebrengt, overleggen wij graag met de betreffende ouders of er alternatieven zijn. En we houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Op onze school zijn dit na 2 juni de basisregels:

Belangrijk! Alleen als we ons houden aan de regels kan er weer onderwijs plaats vinden op onze school. We hebben elkaar echt gemist, maar gaan elkaar niet knuffelen, omhelzen, en boksen geven. We hebben hard gewerkt om na te denken over een programma en willen graag weten van jullie of dit werkt. We gaan dan ook heel vaak vragen aan jou en je ouders of dat wat je aangeboden krijgt past bij wat je wil leren.

Hoe gaan we weer starten op Pouwer College?

Reizen:

Leerlingen komen met de fiets, lopend of worden met de auto gebracht. Dit zal gespreid plaats vinden zodat niet te veel leerlingen tegelijkertijd staan te wachten om het schoolgebouw in te gaan. Als uw kind met de auto wordt gebracht zullen er aanwijzingen zijn hoe er gereden wordt, dit om te voorkomen dat er opstoppingen ontstaan.

Aan de zijkant van de school is het mogelijk om de fiets, scooter of brommer te stallen. Dit gebeurt dus niet op de oude vertrouwde plek.

Ontvangst:

- Leerlingen komen binnen via de zij deur van de school (repro en hout) en worden opgevangen door docenten, jongerenwerkers en huismeesters. Zij geven aanwijzingen die nodig zijn om veilig op school te kunnen zijn

- Leerlingen en docenten volgen de aangegeven looproute in en buiten de school, deze wordt van tevoren in een video gedeeld met de leerlingen

Onderwijs Pouwer College

- We starten met individuele gesprekken, fysiek op school, om leerlingen te zien en te spreken

- Leerlingen zullen in kleine groepjes op school komen en les krijgen

- Je blijft gedurende de lessen in hetzelfde lokaal op 1,5 meter afstand van je docent en medeleerlingen

- Eventuele pauzes vinden ook plaats in het lokaal, neem dus zelf eten mee

- Gedurende de dag maken we zo min mogelijk gebruik van de wc

- Leerlingen volgen een programma wat aansluit bij wat de leerling nodig heeft

- Leerlingen volgen praktijk en theorielessen en oriënteren zich op wat ze volgend schooljaar kunnen en willen doen

- Stages die mogelijk zijn doordat leerlingen veilig kunnen werken en de begeleider op de werkplek er vertrouwen in heeft om een stagiaire te begeleiden zijn nog steeds mogelijk (Dit is voor een aantal leerlingen in de afgelopen periode helemaal niet gestopt)

Naar huis

- Via de achterdeur naar buiten

- Onder begeleiding van docenten

- Direct naar huis niet blijven hangen in de omgeving van de school

- Schooltijden en rooster wordt gecommuniceerd met ouders

We hebben er zin in! Tot snel!

Het team van Pouwer College!

Veel aandacht voor hygiëne

Er wordt met bijzondere aandacht gekeken naar hygiëne en schoonmaak in onze school. NUOVO Scholengroep organiseert dit centraal. Zo worden alle schoolgebouwen voorzien van desinfecterende gel/spray en oppervlaktespray. Ook wordt eer extra schoon gemaakt. Vooral contactpunten en toiletten worden extra schoon gemaakt. Verder worden de basisregels goed zichtbaar gemaakt met banners, vloerstickers, looplijnen en hesjes. We plaatsen plastic schermen waar nodig, plus posters en raamstickers met instructies.

Mark Rutte deed in zijn persconferentie ook een oproep aan alle jongeren, de volwassenen van de toekomst: “Praat mee over oplossingen”. Daar sluiten wij ons helemaal bij aan. Ideeën van leerlingen (of hun ouders) horen we als schoolleiding daarom graag.

Met vriendelijke groeten,

Mede namens het College van Bestuur van NUOVO Scholengroep,

Leon de Wit en Jonne Gaemers

Maurits Depla

directeur

Ook interessant