Passend onderwijs

Sinds augustus 2013 werken alle scholen van het Samenwerkingsverband Sterk VO Utrecht, waar Pouwer College ook bij hoort, volgens de wet Passend onderwijs. Dat betekent dat iedere leerling naar de school gaat waar hij/zij het beste tot zijn recht komt. De school en Sterk VO Utrecht zorgen voor extra ondersteuning voor de leerlingen die dat nodig hebben. Mocht er ondanks dat te weinig vooruitgang zijn, dan zijn we als school verplicht uit te kijken naar een andere passende plek voor de leerling. Dit alles gaat natuurlijk in nauw overleg met de ouders en/of verzorgers. U hoeft dan dus niet zelf op zoek te gaan naar een passende onderwijsplek voor uw kind.

De coach

Op Pouwer College krijgen de leerlingen van een groep gedurende het hele schooljaar begeleiding van een of twee coaches. De coach is de spin in het web van contacten rondom de leerling. Zo onderhoudt de coach contact met ouders en/of verzorgers en met betrokken instanties of personen. De coach heeft regelmatig (individuele) coachgesprekken met de leerling om te kijken waar hij/zij staat in zijn/haar leerproces. Daarnaast houdt de coach ook het gedrag en het verzuim in de gaten. De coach houdt u op de hoogte van al deze zaken.

De Sterke Basis van POUWER

De coaches en docenten vormen samen de Sterke Basis van het onderwijs op Pouwer College. Deze coaches en docenten worden ondersteund door het IB-team. De afkorting ‘IB’ staat voor Intern Begeleiders. Het IB-team van Pouwer College bestaat uit:

Huub Vendrik

Christi Siderius

Mahendri Savarimuthu.

Als u uw kind aanmeldt op Pouwer College, zal een van deze IB’ers een intakegesprek met u houden. Daarnaast doet de Intern Begeleider observaties in de klas en geeft tips op het gebied van pedagogisch handelen, klassenmanagement en groepsdynamica. Het IB-team helpt de coaches ook door extra ondersteuning aan te vragen wanneer dit nodig is. Als er meer steun nodig is dan de school kan bieden, wordt dat besproken in het Kernpartner-overleg (KPO). Daaraan nemen verschillende kernpartners deel, die samen een plan opstellen voor het soort ondersteuning dat de leerling nodig heeft, waardoor deze zich verder kan ontwikkelen. Dit plan kan zijn voor de gezinssituatie of de schoolsituatie.

Kernpartners POUWER:

SMW = School Maatschappelijk Werk

LP = Leerplicht ( zie www.rblutrechtnoordwest.nl)

SWV = Samenwerkingsverband

JGZ = Jeugd Gezondheid Zorg