Aanmelden

Kom jij ook naar onze school om hier jouw eigen kracht en talenten te ontdekken? Wij hebben voor komend schooljaar plek voor totaal 50 nieuwe leerlingen in leerjaar 1. Mochten er in de eerste ronde meer dan 50 aanmeldingen zijn, dan gaan wij op zoek naar een oplossing om jou en de andere leerlingen alsnog te plaatsen.

Aanmelden op het Pouwer College

  1. Op de basisschool waar je vandaan komt, kijkt je juf of meester of je geschikt bent voor praktijkonderwijs. Zij/hij kan je dan aanmelden bij Pouwer College volgens de zogeheten POVO-procedure bij de PCL-VO (Permanente Commissie Leerlingenzorg) van Utrecht.
  2. De PCL onderzoekt de aanmelding, beoordeelt deze en geeft een advies aan de basisschool.
  3. Op grond van dit advies kun je aangemeld worden. De basisschool kan dat doen via Onderwijs Transparant, of je ouders/verzorgers melden je aan door het aanmeldingsformulier van Pouwer College in te vullen.
  4. Er volgt een intakegesprek met jou en je ouders/verzorgers.
  5. De toelatingscommissie beoordeelt of je geplaatst kan worden.
  6. De orthopedagoog vraagt een beschikking aan voor praktijkonderwijs.

Vragen?

Voor vragen kan je terecht bij Mahendri Savarimuthu via 030- 2634690 en msavarimuthu@pouwercollege.nl.