TOPS!

Iedere ouder wil graag dat zijn kind mee kan draaien in de maatschappij, sociaal vaardig genoeg is om zichzelf te redden en problemen op een goede manier kan oplossen. Logisch dus eigenlijk dat je als school lesgeeft in deze sociale vaardigheden, maar toch gebeurt dat lang niet overal.

Uniek is dat we op Pouwer College binnen de hele school een sociale vaardigheidstraining toepassen: TOP

Uit onderzoek is gebleken dat het meeste probleemgedrag ontstaat door negatieve gedachtes over een gebeurtenis. Denkfouten, noemt TOPs! dat. Als je leerlingen kunt leren deze denkfouten bij zichzelf te herkennen, ben je al een stap verder. Als je hen dan ook nog leert hoe ze de situatie de baas kunnen zijn, breng je ze waardevolle lessen bij waar ze de rest van hun leven van kunnen profiteren.

In leerjaar 1 en 2 krijgen de leerlingen eenmaal per week een training en eenmaal per week een TIP-bijeenkomst waarin zij elkaar helpen. Het zien van de denkfouten van een ander is meestal makkelijker dan die van jezelf te herkennen. In de groep staat het werken aan een positieve groepscultuur centraal, waardoor de leerlingen worden gemotiveerd en aangeleerd elkaar te helpen, aan te spreken en van elkaar te leren.

Ook in de bovenbouw is er eenmaal per week zo’n TIP-bijeenkomst en door de hele school hangen posters met de 4 denkfouten en de 12 probleemnamen. Alle medewerkers binnen de school zijn getraind in het werken met TOPs!