Praktijk en vmbo

Bij het Pouwer College kan je binnen de praktijkgerichte leerroute MPower als leerling van het praktijkonderwijs vakken volgen op vmbo-niveau. Want binnen MPower is het onderwijs en de begeleiding afgestemd op jouw talenten, jouw leertempo en jouw mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld doorstromen naar het mbo als jij daar aan toe bent. En je krijgt de begeleiding die jij nodig hebt.

Omdat wij ons richten op het vergroten van kansen, willen we ook de kans op een succesvolle doorstroom naar vervolgonderwijs vergroten. Dat kan met MPower! Je werkt aan levensechte opdrachten van bedrijven. Zo word je goed voorbereid op de beroepspraktijk. Natuurlijk krijg je ook theorielessen, maar je leert de theorie steeds toe te passen in de praktijk. Zo leer je bij ons vooral door te doen. Op het leerplein en het doeplein ontdek je en leer je wat je leuk vindt en word je nóg beter in wat je al kan. In de dans- en theaterzaal en in de multimediaruimte kun je allerlei activiteiten doen die passen bij jouw eigen talenten.

De toekomst is een doe-komst

Dankzij MPower heb jij een grotere kans op het behalen van een diploma, een passende vervolgstudie of werkplek!

Instroomcriteria

Bij het kiezen van een schooladvies kan gebruik gemaakt worden van de volgende richtlijnen.

  • Praktijkonderwijs: IQ tussen de 55 en 80, twee leerachterstanden van tenminste drie jaren waarvan minstens één op begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen. Dit zijn de wettelijke criteria van praktijkonderwijs.
  • PRO-VMBO: IQ tussen de 75-80, twee leerachterstanden rond 0,40 waarvan tenminste één op begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen. De woordenschat wordt meegenomen als belangrijk criterium voor het in aanmerking komen voor de PRO-VMBO klas evenals overige kindkenmerken.
  • VMBO: IQ >80, met leerachterstanden van tenminste anderhalf jaar waarvan minstens één op begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen. Het is mogelijk dat de IQ scores ontbreken.

Contact en vragen

Nadia El Yousfi (Orthopedagoog Pouwer College)
Email: nelyousfi@trajectum-college.nl
Telefoon: 030-2634690
Aanwezig: Donderdag en Vrijdagmorgen (tot 14:00 uur)