Praktijk en vmbo

Bij het Pouwer College kan je binnen de praktijkgerichte leerroute MPower als leerling van het praktijkonderwijs vakken volgen op vmbo-niveau. Want binnen MPower is het onderwijs en de begeleiding afgestemd op jouw talenten, jouw leertempo en jouw mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld doorstromen naar het mbo als jij daar aan toe bent. En je krijgt de begeleiding die jij nodig hebt.De toekomst is een doe-komst

Dankzij MPower heb jij een grotere kans op het behalen van een diploma, een passende vervolgstudie of werkplek!

Instroomcriteria

Bij het kiezen van een schooladvies kan gebruik gemaakt worden van de volgende richtlijnen.

  • Praktijkonderwijs: IQ tussen de 55 en 80, twee leerachterstanden van tenminste drie jaren waarvan minstens één op begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen. Dit zijn de wettelijke criteria van praktijkonderwijs.
  • PRO-VMBO: IQ tussen de 75-80, twee leerachterstanden rond 0,40 waarvan tenminste één op begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen. De woordenschat wordt meegenomen als belangrijk criterium voor het in aanmerking komen voor de PRO-VMBO klas evenals overige kindkenmerken.
  • VMBO: IQ >80, met leerachterstanden van tenminste anderhalf jaar waarvan minstens één op begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen. Het is mogelijk dat de IQ scores ontbreken.

Contact en vragen

Mahendri Savarimuthu (Zorg coördinator Pouwer College)
Email: msavarimuthu@pouwercollege.nl
Telefoon: 030-2634690
Aanwezig: Ma t/m vrij