Missie en visie

‘Leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op actieve deelname aan een duurzame, inclusieve en steeds veranderende samenleving’.

In het geval van Pouwer College is dit een complexe opdracht. Wij zijn er immers voor leerlingen met een geschiedenis van weinig succesvolle ervaringen op school én een onzeker toekomstperspectief. Toch moeten ook zij zich straks staande houden in de samenleving. Het Pouwer College stelt alles in het werk om dit mogelijk te maken.

Dit doen we door te zorgen voor een veilige en betekenisvolle leer- en leefomgeving; zowel binnen als buiten de school. Een plek waar plezier en presteren hand in hand gaan. Daarnaast streven wij ernaar al onze leerlingen maatwerk te bieden. Voor iedere leerling willen wij een onderwijsvorm bieden die het beste bij hem of haar past, waarbij talenten maximaal ontwikkeld worden.

We handelen daarbij vanuit een heldere overtuiging: de leerling is zelf eigenaar van zijn of haar eigen ontwikkeling. Daarom stimuleren wij zelfstandigheid, zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid, nieuwsgierigheid en ondernemerschap.

We vatten dit samen in Onze missie:

Iedere leerling van Pouwer College laat binnen de eigen mogelijkheden zijn of haar specifieke mogelijkheden maximaal tot wasdom komen en ontwikkelt zich tot een evenwichtige en gemotiveerde persoonlijkheid, die zijn weg weet te vinden in de wereld. Een wereld waarin het steeds minder telt wat je weet en steeds meer wat je kan.