Ziekmelden

Wat te doen als je ziek bent?

Dan moeten je ouders/verzorgers de school bellen tussen 8.00-8.25 uur, tel: 030 - 263 46 90.
Als je op die dag stage loopt, moeten ze ook het stageadres en de stagecoach bellen. Word je ziek onder schooltijd, dan neemt je
coach contact op met je ouders/verzorgers.

6.8 Verzuim

Wanneer je niet op school aanwezig bent terwijl je niet ziek gemeld bent, pleeg je ‘verzuim’ en nemen wij die dag contact op met je ouder(s)/verzorger(s). Wanneer wij niet met ze in contact kunnen komen, sturen we dezelfde dag een brief naar je huis. Van iedere leerling houden we een verzuimlijst bij. Als je 16 uur of meer zonder geldige reden afwezig bent geweest, wordt dit direct automatisch via de IBG-groep gemeld bij de afdeling Leerplicht van de gemeente waar je woont (het ‘digitale verzuimloket’). Als dit opnieuw gebeurt, kan de afdeling Leerplicht een proces-verbaal opmaken en/of een zorgmelding laten uitgaan.