Open lesmiddagen Pouwer College 2022-2023

Zowel leerlingen als ouders zijn op onze open lesmiddagen van harte welkom om kennis te komen maken met het praktijkonderwijs op Pouwer College. De open lesmiddagen worden gehouden in ons eigen gebouw aan de La Bohèmedreef 7 te Utrecht.

Wij hebben openlesdagen als volgt gepland:

17 november van 13.30 tot 15.30 (SBO)

08 december van 13.30 tot 15.30 (SBO)

14 december van 17.00 tot 19.00 Openavond.( voor een ieder toegankelijk.)

26 januari van 13.30 tot 15.30 algemeen ( rondleiding en informatie )

Wilt u meer informatie of als leerlingen en ouders gebruik willen maken van onze open lesmiddagen, dan graag aanmelden bij:

Dhr. Marco van der Schilt tel. 06 86386335 of via de mail van de school mschilt@pouwercollege.nl

Voor eventuele vragen kunt u ook bellen naar 030-263 04690