Pro VMBO Klas

Pouwer College is vorig schooljaar gestart met een pro-vmbo klas. Leerlingen die binnen de criteria vallen (zie bijlage) en die een plekje toegewezen krijgen in deze klas, zullen binnen Pouwer College het theorie-aanbod op VMBO-BL niveau aangeboden krijgen. De vorderingen van deze leerlingen worden volgens VMBO-richtlijnen gemonitord.

Waarom PRO-VMBO?

Omdat wij ons richten op het vergroten van kansen, willen we ook de kans op een succesvolle doorstroom naar vervolgonderwijs vergroten. De PRO-VMBO klas vergroot de kans dat de leerling het praktijkonderwijs afsluit met een Entree-diploma. Een Entree-diploma vergroot de kans op een succesvolle overstap naar het MBO.

Ook voor de leerling waarbij twijfels zijn over de haalbaarheid van het niveau van het VMBO, kan de PRO-VMBO klas een uitkomst zijn. Als blijkt dat er voor de leerling toch kansen liggen op het VMBO, dan is de overstap makkelijker te maken.

Leerlingkenmerken en criteria PRO-VMBO klas

Een PRO-VMBO leerling voldoet net wel aan de formele criteria voor praktijkonderwijs.

Instroomcriteria

Bij het kiezen van een schooladvies kan gebruik gemaakt worden van de volgende richtlijnen.

1. Praktijkonderwijs: IQ tussen de 55 en 80, twee leerachterstanden van tenminste drie jaren waarvan minstens één op begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen. Dit zijn de wettelijke criteria van praktijkonderwijs.

2. PRO-VMBO: IQ tussen de 75-80, twee leerachterstanden rond 0,40 waarvan tenminste één op begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen. De woordenschat wordt meegenomen als belangrijk criterium voor het in aanmerking komen voor de PRO-VMBO klas evenals overige kindkenmerken.

3. VMBO: IQ >80, met leerachterstanden van tenminste anderhalf jaar waarvan minstens één op begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen. Het is mogelijk dat de IQ scores ontbreken.

Uitstroomprofielen

Nieuw is dat na het schooladvies (PRO) er nog de keuze gemaakt kan worden voor het brugklastype (PRO-VMBO).

Contact en vragen

Nadia El Yousfi (Orthopedagoog Pouwer College)

Email: nelyousfi@trajectum-college.nl

Telefoon: 030-2634690

Aanwezig: Donderdag en Vrijdagmorgen (tot 14:00 uur)