Ondersteuning

Bij ons op school kijken wij goed naar wat jij nodig hebt. Op deze pagina lees je welke ondersteuning wij jou op school kunnen bieden. Heb je meer ondersteuning nodig dan wij jou binnen de school kunnen bieden, dan nemen wij contact op met onze kernpartners waarmee we samenwerken: Sterk VO (samenwerkingsverband), schoolarts, leerplicht en buurtteams.

Coach

Als leerling word je het hele schooljaar begeleid door je eigen coach. Je coach is jouw aanspreekpunt, maar ook je ouders/verzorgers kunnen met hun vragen bij je coach terecht. Tijdens de stages krijg je begeleiding van een stagebegeleider en een stagecoach.

Coachtijd

Omdat we het belangrijk vinden dat je als leerling weet waar je aan toe bent, begin je iedere dag met coachtijd: of bij je eigen coach in de klas, of bij je stagebegeleider op je leerwerkplaats.

Handelingsplan

Als blijkt dat je, naast de begeleiding van je coach, behoefte hebt aan extra ondersteuning, kunnen we een handelingsplan opstellen. Dat is een kortdurend plan en onderdeel van het OPP waarin we leerdoelen opstellen waar je gericht aan gaat werken. Je coach, het team van Intern Begeleiders en je ouders/verzorgers zijn betrokken bij het opstellen en evalueren van een handelingsplan.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Heb je meer ondersteuning nodig dan wij binnen de school kunnen bieden, dan kun je die krijgen van de kernpartners waarmee we samenwerken: Sterk VO (samenwerkingsverband), schoolarts, leerplicht en buurtteams. We kunnen met één of meer kernpartners om de tafel gaan zitten om over je ontwikkeling te praten. Daarvoor hebben we toestemming nodig van je ouders/verzorgers. Samen met de kernpartners kijken we welke vorm van ondersteuning je nodig hebt om je verder te kunnenontwikkelen. Ook je ouders/verzorgers betrekken we hierbij.